Aile Hekimliği Giriş (Web)
PRP İle İlgili Görüşlerleriniz
Kamu Denetçiliği Kurumu Şikayet Başvuru Formu
 
Başhekimlik


               
 Dr. Füsun GÖNEN DEDE       Uzm. Dr. Bülent ERDOĞAN   Uzm. Dr. Başak ERBEN
   
 Başhekim Yardımcısı        Başhekim Yardımcısı    Başhekim Yardımcısı
 

 
- 2015 Yılı 4924 SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ İLANI
- ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2015 Yılı MART Dönemi İl İçi Naklen Atama
- Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetimi Sempozyumu
- SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUVAR TAHLİL HİZMET ALIMI İHALESİ
- 23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ
- Ulusal Su ve Sağlık Kongresi
- HASTANEMİZ KAFETERYA VE SERVİS SUNUM ALANININ KİRALANMASI
 
- Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları Hakkında 2016/15 Sayılı Genelge
- Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Resmi Gazete (25.08.2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazete)
- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında 2016/33
- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- Ortodonti Tedavi Gerekliliği İndeksi Hakkında
- Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi Hakkında Duyuru-22 Düzenleme
- Tokat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- Ankara Türkiye Yüksek İhtisas E.A.H Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- Üniversite Kayıtlarında Gerekli Olan Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi Hakkında