ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürücü Belgesi Hakkında

Güncelleme Tarihi: 12/09/2018

SÜRÜCÜ BELGESİ HAKKINDA
 
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
01.06.2017 tarih ve 23642684.010.99-1108 sayılı Makam Olur’uyürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 30.10.2017 tarih ve 23642684.010.99-2061 sayılı Makam Olur’u ile güncellenmiştir.
- Makam Olur'u için Tıklayınız..
- EK-2 Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Sürücü belgesi için istenilen “sağlık raporuna” ilişkin yayınlanan haberlerde kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadelerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
 
Sürücü belgesi almak için aranan sağlık koşulları, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.  Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
 
Buna göre sürücü adayının, sağlık raporu almak için aile hekimlerine ve Bakanlıkça ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarındaki pratisyen hekimlere başvurması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa sağlık raporu aile hekimi tarafından düzenlenir. Aile hekimlerine giden ve ileri bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen vatandaşlardan bu işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 
 
Aile hekiminin muayenesi sonucu kişide uzmanlık gerektirecek bir sağlık probleminin tespit edilmesi durumunda, kişi söz konusu uzmanlık dallarının bulunduğu sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Bu aşamada sağlık kuruluşunun basamağına göre aşağıdaki ücret tarifesi uygulanır:
 
Sürücü Raporları Tek Branş: (Bir branşta birden fazla hekim imzası olması halinde de tek fiyat (50,00 TL) uygulanacaktır. İlave bir ücret tahsil edilmeyecektir.

Sürücü Raporları İki Branş: İki branşın her birinde  birden fazla hekim imzası olması halinde de tek fiyat (75,00 TL) uygulanacaktır. İlave bir ücret tahsil edilmeyecektir. 
 
Sürücü Raporları : Devlet hastaneleri, 125 TL
 
Sağlık kurulu raporu, 5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul tarafından verilmektedir. Bu rapor için yapılan tetkiklerin yanı sıra yapılacak ilave tetkiklerden de ek bir ücret talep edilmemektedir.
Yine yönetmenliğe göre bazı durumlarda yapılması gereken zekâ testi konusunda da yanlış anlamalara neden olabilecek haberler yer almaktadır. Zekâ testinin, sürücü belgesi almak isteyen adayların hepsine uygulanması söz konusu değildir.
 
Ancak hekimlerimiz tarafından muayene sırasında; “ağır akıl hastalığı”, “demans”, “kişilik bozukluğu” ve “uyuşturucu madde bağımlılığı” gibi bir durumun tespit edilmesi halinde, psikiyatri muayenesi hariç raporu düzenlenerek kişi psikiyatri uzmanına sevk edilir.
 
Bunun üzerine kişinin sevk edildiği psikiyatri uzmanının gerekli görmesi halinde zekâ testi yapılır. Bu testin sonucunun “79 ve altı” çıkması halinde kişinin sürücü belgesialamayacağına karar verilmektedir.
 
Dolaysıyla her sürücü adayına zekâ testi yapılmayacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi aile hekiminin sevk etmesi, psikiyatri uzmanının da uygun görmesi halinde zekâ testi yapılabilecektir.
 
 
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.
 
LİNK :
https://www.saglik.gov.tr/TR,3497/surucu-belgesi-icin-istenilen-saglik-raporuna-iliskin-basin-aciklamasi-10022016.html