ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 31/08/2018

 Adli Vaka Birimi
 Arşiv Birimi
 Berber
 Bilgi İşlem Birimi
 Borç Alacak Birimi
 Çalışan Hakları Birimi
 Çamaşırhane
 Eğitim Birimi
 Evrak Kayıt Birimi
 Fatura Birimi
 Gelir - Gider Tahakkuk Birimi
 Hasta Hakları Birimi
 İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi)
 İstatistik Birimi
 Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi
 Kanser Kayıt
 Klinik Mühendislik Birimi
 MHRS Birimi
 Morg
 Mutemetlik Birimi
 Nöbetçi Memurluk
 Personel Birimi
 Sağlık Kurulu Birimi
 Santral
 Satın Alma Birimi
 Sivil Savunma
 Sosyal Hizmet Birimi
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
 Teknik Hizmetler
 Temizlik Hizmetleri
 Terzihane
 TİG (Teşhis İlişkili Gruplar)
 Ulaşım Hizmetleri
 Vezne Birimi
 Yemekhane Hizmetleri