Aile Hekimliği Giriş (Web)
PRP İle İlgili Görüşleriniz
Kamu Denetçiliği Kurumu Şikayet Başvuru Formu
 

 
- 2015 Yılı 4924 SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ İLANI
- ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2015 Yılı MART Dönemi İl İçi Naklen Atama
 
- Kemik Dansitometri Cihazı Garanti Bakım ve Onarımı
- Kurumumuz Tarafından Tahsisatı Gerçekleştirilen Tıbbi Cihaz Arızaları
- Video Endoskopi Cihazı Arızaları
- Samsun E.A.H Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (18.02.2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmi Gazete)
- Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
- 2017 Mali yılı Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların HEK, Devir İşlemleri Hakkında Duyuru
- Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi