- 2015 Yılı 4924 SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ İLANI
- ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2015 Yılı MART Dönemi İl İçi Naklen Atama
- Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetimi Sempozyumu
- SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUVAR TAHLİL HİZMET ALIMI İHALESİ
- 23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ
- Ulusal Su ve Sağlık Kongresi
- HASTANEMİZ KAFETERYA VE SERVİS SUNUM ALANININ KİRALANMASI
 
- Palyatif Bakım Hizmetleri Toplantısı
- e-Nabız Eğitici Eğitimi Duyurusu
- Eğitimde Bir Fikrim Var Proje Yarışması Sempozyum Programı
- Kanser İlaçlarının Götürü Bedel Kapsamında Temini Hakkında
- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına Katılacak Personel
- Eğitim Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştay Raporu
- IV. Sağlık Tesisleri Verimlilik Sempozyumu Hakkında Duyuru
- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında 2015/21
- İl Değerlendirme Sunumu Hakkında Duyuru
- TİG Klinik Kodlama Temel Eğitimi Katılımcı Listesi