- 2015 Yılı 4924 SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ İLANI
- ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2015 Yılı MART Dönemi İl İçi Naklen Atama
- Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetimi Sempozyumu
- SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LABORATUVAR TAHLİL HİZMET ALIMI İHALESİ
- 23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ
- Ulusal Su ve Sağlık Kongresi
- HASTANEMİZ KAFETERYA VE SERVİS SUNUM ALANININ KİRALANMASI
 
- Doğum İzni Kullanan Doktorların Yaptıkları İşlemler
- 2015/7248 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Fakir ve Garip Hastalar Hakkında
- Şubat 2015 Dönemi Döner Sermaye ve Genel Bütçe Ödeneklerinin TİG’e Göre Dağılımı
- 23-26 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara İlinde Ek Ödeme Bordro Sistemi (EKOBS) ile ilgili “EKOBS Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir.
- İhale Onay Belgesi Alınmasında Mal Ve Hizmet Grubu Giriş Yapmayan Tesisler
- İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sertifikalı Eğitim Programına Katılacak Personel
- Hizmet İşleri Akış Şeması, Ödeme Dosyası Kontrol ve Aranacak Belgeler Şeması (2)
- 6. Tahran Hepatit Konferansı
- Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Hakkında
- Giresun Prof.Dr.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına Katılacak Personel